This item was turned off by dōTERRA compliance on

Reason:

Kids and emotions e-book / Eteriniai aliejai ir vaikų emocijos (Lithuanian)

Add to
Collection

By : Alina Simutiene

Click here for larger view

Item Description

Item Description:
These e-book with recipes will help your discover kids emotions and how to help to manage with essential oils. Share this document with your customers to educate them about kids and emotions.

Aprašymas:
Ši el.knyga padės jums labiau susipažinti su vaikų emocijomis ir padėti jas išgyventi eterinių aliejų pagalba. Pasidalinkite šiuo dokumentu su savo klientais, padėdami jiems išgyventi šias vaikų emocijas.

Your download contains:
9 pages with interesting facts and recipes 

Dokumentą sudaro:
9 puslapiai su labai įdomia informacija ir receptais

Language / Kalba:
Lithuanian / Lietuvių

Size / Dydis:
A4

Protection and permissions:
Remember to add your watermark or copyright to the page to protect its value. This is a single use licence. You’re welcome to use the document for promotional purposes and in your classes. Please send your builders to this page to download their own copy. 

Nepamirškite prie puslapio pridėti vandens ženklus, kad apsaugotumėte jo vertę. Kviečiame naudoti dokumentą reklamos tikslais ir savo klasėse. Nusiųskite savo kolegas į šį puslapį, kad jie atsisiųstų savo kopiją.

This Premium item requires at least a free One Drop account to purchase.

$7.00USD

One time fee
Already a One Drop member?
click here to sign in

Item Type

Premium

Item Category

eBooks & Guides

File Type(s)

.pdf

Market(s)

US, Europe

Item Description

Item Description:
These e-book with recipes will help your discover kids emotions and how to help to manage with essential oils. Share this document with your customers to educate them about kids and emotions.

Aprašymas:
Ši el.knyga padės jums labiau susipažinti su vaikų emocijomis ir padėti jas išgyventi eterinių aliejų pagalba. Pasidalinkite šiuo dokumentu su savo klientais, padėdami jiems išgyventi šias vaikų emocijas.

Your download contains:
9 pages with interesting facts and recipes 

Dokumentą sudaro:
9 puslapiai su labai įdomia informacija ir receptais

Language / Kalba:
Lithuanian / Lietuvių

Size / Dydis:
A4

Protection and permissions:
Remember to add your watermark or copyright to the page to protect its value. This is a single use licence. You’re welcome to use the document for promotional purposes and in your classes. Please send your builders to this page to download their own copy. 

Nepamirškite prie puslapio pridėti vandens ženklus, kad apsaugotumėte jo vertę. Kviečiame naudoti dokumentą reklamos tikslais ir savo klasėse. Nusiųskite savo kolegas į šį puslapį, kad jie atsisiųstų savo kopiją.